<div align="center"> <h1>.:: Anarchistyczny Czarny Krzyż - Anarchist Black Cross Białystok ::. @ powered by - 666</h1> <h3>anarchistyczny czarny krzyż - anarchist black cross białystok</h3> <p>anarchistyczny czarny krzyż - anarchist black cross białystok</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://decentrum.bzzz.net/abc/news.html" rel="nofollow">http://decentrum.bzzz.net/abc/news.html</a></p> </div>